Activitats físiques i esportives

Activitats físiques i esportives

Codi

    Certificat de professionalitat

AFDA0109

AFDA0110

AFDA0111

AFDA0112

AFDA0209

AFDA0210

AFDA0211

AFDA0212

AFDA0310

AFDA0311

AFDA0411

AFDA0511

AFDA0611

AFDP0109

AFDP0111

AFDP0209

AFDP0211

Guia per itineraris amb bicicleta

Fitnes en grup amb suport musical

Fitnes aquàtic i hidrocinèsia

Guia per barrancs secs o aquàtics

Guia per itineraris eqüestres al medi natural

Fitnes en sala d’entrenament polivalent

Animació fisicoesportiva i recreativa

Guia d’espeleologia

Activitats de natació

Instrucció en ioga

Animació fisicoesportiva i recreativa per a persones amb discapacitat

Operacions auxiliars en l’organització d’activitats i funcionament d’instal·lacions esportives

Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

Abalisament de pistes, senyalització i socorrisme en espais esquiables

Socorrisme en espais aquàtics naturals

Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics