Administració i gestió

ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria

ADGD0110 Assistència en la gestió dels procediments tributaris

ADGD0208
Gestió integrada de recursos humans

ADGD0210 Creació i gestió de microempreses

ADGD0308 Activitats de gestió administrativa

ADGG0108 Assistència a la direcció

ADGG0208 Activitats administratives en la relació amb el client

ADGG0308 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines

ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

ADGG0508 Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents

ADGN0108 Finançament d’empreses

ADGN0110 Gestió comercial i tècnica d’assegurances i reassegurances privades

ADGN0208 Comercialització i administració de productes i serveis financers

ADGN0210 Mediació d’assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars