Afegir i treure opcions de la franja d’opcions

També és possible personalitzar la franja d’opcions amb les pestanyes i els botons que ens puguin resultar de més utilitat. Així, podem afegir o treure pestanyes i afegir o treure botons segons ens convingui.

Per personalitzar la franja d’opcions:

1. Fer clic a – la pestanya Fitxer. Escollir l’opció Opcions i Personalitza la franja

2. Es mostra la següent finestra on veurem, a la columna de l’esquerra les opcions disponibles i a la columna de la dreta les pestanyes amb les opcions que estan activades actualment.

També és possible activar aquesta finestra si es fa clic amb el botó dret del ratolí a sobre de la cinta d’opcions i s’escull l’opció Personalitza la franja….

Cal tenir present que els nous comandaments que vulguem afegir els hem d’introduir a un grup personalitzat que haguem creat prèviament (pot ser en una pestanya existent, o bé, en una pestanya nova que creem).

Tot seguit veurem un exemple de creació d’una pestanya personalitzada. Per fer-ho:

1. Fer clic a sobre de la pestanya que interessa que quedi davant de la que crearem de manera personalitzada i fer clic al botó Crea una pestanya.

Observem com, de manera automàtica, s’ha creat una pestanya nova amb un grup amb la paraula “(Personalitzada)” al costat, indicant així que s’han creat per l’usuari.

2. Canviar el nom a la pestanya i al grup que s’han generat. Per fer-ho simplement situar-se a sobre i fer clic a sobre del botó Canvia el nom…

3. Seleccionar l’opció que volem que formi part del grup i fer clic al botó Afegeix. Repetir aquesta acció amb les diferents opcions que es volen afegir. Podrem veure com aquestes es van incorporant al grup creat.

4. Fer clic al botó D’acord i podrem observar com apareix una pestanya més a la franja d’opcions amb grup creat i les opcions que hem afegit.