Ajustar automàticament l’amplada

Si hem modificat manualment l’altura de la fila, podem canviar-la anant al Menú Inici | Grup Cel·les, Botó Format, i l’opció Ajusta automàticament l’amplada de la columna.


S’ajusta a la quantitat de dades introduïdes o la longitud del text.