Aplicar autocorrecció de document

L’autocorrecció és un servei que es troba integrat totalment a totes les aplicacions. El funcionament és el següent: els programes “Office” substitueixen, de manera automàtica, unes paraules per unes altres.

La utilització d’aquest servei és doble:

  • Permet corregir errades de mecanografia freqüents per a un determinat usuari.
  • Permet definir abreujaments de manera que es pugui escriure de manera més ràpida.

A “Word” es pot fer de manera ràpida durant l’escriptura assenyalant-ho. Si hi ha diferents paraules suggerides en fer un clic a “Autocorrecció” s’obre un desplegable on s’indiquen diferents possibilitats.

Durant el procés de correcció es pot activar l´”Autocorrecció”.

Si es vol afegir “eliminar paraules” es pot editar el quadre obtingut des de **la pestanya Revisió\ bloc llengua\ icona llengua\ escollir preferències de la llengua….. S’obre un quadre i hem d’escollir correcció a la columna de la dreta. Fet això només cal buscar el botó d’opcions de correcció automàtica.

  1. Si es posen dues majúscules seguides (en paraules de més de dues lletres) el programa ho corregirà de manera automàtica (no permet escriure, per exemple BArcelona).
  2. Posar una majúscula després d’un punt i a part (oració).
  3. Si s’escriu accidentalment la primera lletra en mINÚSCULA (en prémer “Majúscules” i tenir el “Bloq” de majúscules activat) el programa desactivarà la tecla de bloc i canviarà majúscules a minúscules.
  4. El darrer botó activa o desactiva el reemplaçament automàtic de text mentre s’escriu.

Els termes definits a l'”Autocorrecció” en un programa són igualment vàlids a altres programes “Office”.

Si es vol eliminar una entrada de text automàtica es selecciona i s’activa “Eliminar”.