Aplicar diferents criteris de filtre

Podem emprar criteris successius de filtratge:
Per exemple, seleccionem les persones de Salt.

Observem que ha canviat la icona per la qual hem filtrat.

Podem seguir filtrant per cognoms:

El resultat final:

Observem que ha canviat la icona per les quals hem filtrat.

Podem anar a la icona    i prémer (Todas) per eliminar cadascun dels filtres, un a un.