Aplicar diferents tipus de seccions

Entenem el concepte de secció com a diferents blocs de dades independents dins de la mateixa pàgina. L’encapçalament i el peu de pàgina i el cos del document són les 3 seccions que podem trobar en una pàgina (malgrat dins el cos el podem subdividir en diferents seccions. L’encapçalament i el peu de pàgina està format bàsicament per text, gràfics, nombre de pàgina, la data o el logotip de l’organització-empresa.

Podrem emprar el mateix encapçalament a tot el document o utilitzar-ne diferents a diferents seccions que nosaltres haurem definit abans.

Si volem definir un encapçalament o un peu de pàgina podem fer-ho des de la pestanya inserció\ bloc capçalera i peu\ i escollir entre capçalera o peu.

El desplegable que s’obrirà ens permetrà escollir entre diferents formats predefinits i editar-los si ens cal. Un cop tinguem la capçalera inserida en el document podrem escollir moltes altres opcions ( pestanya color verd – eines de la capçalera)