Aplicar el control de línies vídues i orfes

Per accedir al control de línies vídues i orfes cal anar a la pestanya presentació de la pàgina/ bloc paràgraf/ fletxa inferior esquerra/ i en el quadre que s’obre cal clicar la pestanya/ salts de línia i pàgina.

Una línia vídua és la que queda sola a la part inferior d’una pàgina, separada del seu corresponent paràgraf. Una línia és orfena si queda sola al principi d’una pàgina. “Word” evita que succeeixi això, si es té activada aquesta casella, en principi, a tot el document.