Aplicar l’efecte de cursiva

Per canviar l’estil de la lletra a cursiva:

1. Seleccionar el text

2. Anar a l’opció de la franja d’opcions “Inici” on trobarem les opcions que permeten editar el text seleccionat.

3. Fer clic a sobre del botó que aplica el cursiva.

4. Observem com s’aplica l’efecte de cursiva sobre el text que hem seleccionat.