Aplicar l’efecte de negreta

Per canviar l’estil de la lletra a negreta:

1. Seleccionar el text (una paraula, un bloc de text, …)

2. Anar a l’opció de la franja d’opcions “Inici” on trobarem les opcions que permeten editar el text seleccionat.

3. Fer clic a sobre del botó que aplica la negreta.

4. Observem com s’aplica l’efecte de negreta sobre el text que hem seleccionat.