Bloquejar formularis

Protegir un formulari dels canvis

Per activar els camps de formulari i assegurar-se que qui els faci servir no pugui canviar accidentalment el contingut quan s’ompli, heu de bloquejar-los escollint l’ordre “Restringir edición”. del menú “Formularios” que està a la pestanya “Programador” de word 2010. Si un document està protegit, es podran omplir els camps de formulari, però els usuaris només podran escriure en ells o en les seccions que no estiguin protegides.

Cada cop que es faci un document basat en la plantilla protegida, es crearà un document nou sense títol amb la mateixa protecció de la plantilla.

Quan es protegeixi un document, “Word” farà el següent:

 • Activarà els camps de formulari.
 • Ensenyarà els resultats dels camps en lloc dels codis de camps.
 • El punt d’inserció només podrà entrar en els camps de formulari i en les seccions que no estiguin protegides.
 • No es podrà seleccionar el document sencer.
 • L’amplada de la columna de les taules serà fixa.
 • Algunes ordres com “Buscar, Reemplazar” o “Ir a”, només podran fer-se servir en els camps de formulari i en les seccions on la protecció no hi sigui.
 • No estaran disponibles algunes ordres del menú.

Si protegiu un formulari es podrà posar una clau. La protecció només podrà eliminar-se per aquells usuaris que coneguin la clau. Així mateix, ells seran els que hi podran fer modificacions.

Per protegir un formulari

 • Obriu el formulari que voleu protegir.
 • Visualitzeu la barra d’eines “Formularios” fent clic damunt la pestanya “Programador”.
 • Feu clic damunt la icona “Restringir edición”. .
 • Apareix aquesta finestra:
 • Seleccioneu l’opció “Rellenando formularios” i feu clic damunt “Si, aplicar la protecció”. Apareix una pantalla que us demana un mètode de protecció:
 • Escriviu una contrasenya. “Word” protegirà la plantilla contra canvis. Els usuaris només podran introduir informació en els camps del formulari.
 • Guardeu el document.

Per desprotegir un formulari

Si teniu un formulari protegit amb contrasenya i voleu editar-lo per fer modificacions cal seguir aquests passos:

 • Obriu el formulari que voleu desprotegir.
 • Visualitzeu la barra d’eines “Formularios” fent clic damunt la pestanya “Programador”.
 • Feu clic damunt la icona “Restringir edición”.  .
 • Apareix aquesta finestra:
 • Feu clic damunt “Suspender la protecció”. Apareix una pantalla en la que us demana una contrasenya:
 • Escriviu la contrasenya que heu introduït en el moment de protegir el formulari.
 • Premeu “Aceptar”.