Crear càlculs amb dades de la taula dinàmica

Un cop la taula dinàmica ja està configurada, es pot tornar a l’assistent i seguir les passes següents:

1. Seleccioneu qualsevol de les cel·les que formen part de la taula dinàmica.

2. Es desplegarà a la dreta de la pantalla la finestra amb la llista de camps de la taula dinàmica. Desplegueu el camp que voleu calcular i seleccioneu Configuració del camp……. En aquest cas, de ‘Valors’:

En la pantalla següent podeu triar el nou valor del camp: