Càlculs percentuals, marges i descomptes

A aquesta lliçó aprendrem com calcular percentatges sobre una quantitat, en positiu o en negatiu incrementant-la amb marges o impostos o minvant-la amb descomptes

Baixar exercicis amb explicació del procès
Baixar exercicis per a fer