Canviar color i línies a taules

Donar format a una taula de “Word” es pot fer de 3 maneres: mentre s’està fent i un cop dissenyada.

  • A partir de l’autoformat de taules. Un cop fet la taula clicar-hi al damunt per obrir la pestanya eines de taules i la subpestanya disseny. Allí es poden escollir diferents dissenys de taula.

  • Si es vol donar format a la taula mentre s’està creant es pot fer amb l’ajut del llapis i de les eines de format de la “Barra de taules”.

Per fer servir les possibilitats de format de la barra es pot procedir de la següent manera: en seleccionar una icona s’activa el llapis amb el qual es dibuixen els elements que calguin, activant i desactivant les diferents possibilitats de color, gruix, etc

  • Si es vol donar format a una taula un cop creada cal utilitzar **la pestanya d’eines de la taula /disseny /vores.

Per assignar color al text es selecciona el text i tot seguit s’aplica el color desitjat.

Tot seguit cal seleccionar els elements valor, estil, color i ample com s’indica al proper quadre, per acabar seleccionant l’element al qual s’aplica la definició.