Canviar de diccionari

Agregar un diccionari personalitzat existent

El quadre de diàleg “Diccionarios personalizados” mostra els diccionaris personalitzats disponibles en la carpeta d’eines de revisió, normalment situada en: C:\Users\Usuari\AppData\Roaming\Microsoft\UProof.

Per veure els diccionaris actius aneu a “Archivo | Opciones” –> Pestanya “Revisión” i feu clic damunt “Diccionarios personalizados…”. Mireu la imatge:

Si voleu utilitzar un diccionari personalitzat guardat en qualsevol altra part, haureu d’agregar-lo a la llista de diccionaris del quadre “Diccionarios personalizados”.

Procediment

  • Aneu a “Archivo | Opciones” –> Pestanya “Revisión” i feu clic damunt “Diccionarios personalizados…”
  • Feu clic a “Agregar”.
  • Cerqueu la carpeta on heu desat l’arxiu i quan el localitzeu feu clic damunt del seu nom.
  • Per acabar, feu clic damunt “Abrir”

Nota: Abans que pugueu utilitzar el diccionari personalitzat per revisar l’ortografia, és necessari activar-lo. En el quadre de diàleg “Diccionarios personalizados”, comproveu que estigui activada la casella de verificació situada al costat del diccionari.

Activar i utilitzar un diccionari personalitzat

Abans que pugueu utilitzar el diccionari personalitzat per revisar l’ortografia, és necessari activar-lo.

Procediment:

  • Aneu a “Archivo | Opciones” –> Pestanya “Revisión” i feu clic damunt “Diccionarios personalizados…”
  • Si el diccionari personalitzat que voleu activar no apareix en el quadre “Diccionarios personalizados”, agregueu-lo a la llista, tal i com s’ha explicat abans
  • En el quadre “Diccionarios personalizados”, activeu la casella de verificació situada al costat de cadascun dels diccionaris que voleu activar.

La propera vegada que reviseu l’ortografia, “Word” utilitzarà tots els diccionaris personalitzats actius.