Canviar el color de lletra

Per canviar el color de la lletra:

1. Seleccionar el text (una paraula, un bloc de text, …)

2. Anar a l’opció de la franja d’opcions “Inici” on trobarem les opcions que permeten editar el text seleccionat.

3. Obrir el desplegable amb els colors de text que es poden aplicar:

4. Observem com el color de la selecció canvia i s’aplica el que hem seleccionat.