Canviar el fons del full

Podem canviar el fons del full que tenim actiu, anant al Menú Presentació de pàgina | Botó Fons.

Podem seleccionar una imatge que es reproduirà tants cops com faci falta com a fons del full:

Premem “D’acord” i obtenim el següent resultat: