Canviar el tipus de gràfica

Un cop creat un gràfic, si no ens satisfà, podem canviar-ne el tipus:

Sempre hem de clicar sobre el gràfic per seleccionar-lo.

Si cliquem en l’area del gràfic amb el botó dret del ratolí apareix el menú contextual i podem triar l’opció Canviar el tipus de gràfic.

Si tenim seleccionat el gràfic, podem anar al botó Canviar el tipus de gràfic.

En els dos casos anem al pas 1 de l’assitent, explicat en el pràctica 1.