Canviar el tipus de lletra de la gràfica

Podem canviar el tipus de lletra de cadascun dels elements:

  • Títol del gràfic.
  • Títol de l’eix de categories.(X o abscisses)
  • Títol de l’eix de valors. (Y o ordenades)
  • Eix de categories.
  • Eix de valors.

Per fer-ho tenim dues opcions:

Cliquem amb el botó dret del ratolí l’objecte que volem canviar (per exemple el títol).

S’obre el menú contextual i cliquem sobre l’opció Tipus de lletra o bé directament sobre la tipògrafia, el tamany i el color.
Si hem triat tipus de lletra sobre una nova finestra:

Barra de gràfics

Seleccionem l’objecte sobre el que volem actuar. Anem al menú Gràfics | Format.

Tenim opcions de format especials, també podem canviar el color.

Per canviar la tipografia cal anar al menú Inici | Grup Tipus de de lletra.