Canviar el tipus de lletra

Per canviar el tipus de lletra:

1. Seleccionar el text (una paraula, un bloc de text, …)

2. Anar a l’opció de la franja d’opcions “Inici” on trobarem les opcions que permeten editar el text seleccionat.

3. Obrir el desplegable amb els diferents tipus de lletra i seleccionar el que desitgem.

4. Observem com el tipus de lletra de la selecció canvia i s’aplica el que que hem seleccionat.

Cal tenir present que al fer clic a sobre de la fletxa que tenim a la part inferior dreta del grup Tipus de lletra, s’obre una finestra que també permet editar les característiques del tipus de lletra del text que tinguem seleccionat.