Canviar la visualització de pantalla

Des de la pestanya “Vista” podeu escollir entre diferents possibilitats de visualització d’un document en relació a la part que es mostra en pantalla:

  • “Borrador”: es mostra el document amb el text i la seva aparença.
  • “Diseño web”: es mostren les pàgines del document com si fossin pàgines web.
  • “Diseño de impresión”: les pàgines es mostren tal i com seran una vegada impreses.
  • “Esquema”: es mostra el document segons la jerarquia d’estils establerta en els paràgrafs, podent variar el nivell de visualització.

Els botons de vistes de la barra d’estat   també permeten alternar entre les diferents modalitats de visualització.

En qualsevol d’aquestes modalitats el “Word” pot mostrar el “Mapa del documento” (“Navegación”), és a dir, un panell vertical a l’esquerra de la pantalla que mostra els nivells d’esquema i que, en seleccionar-ne un, mostra el seu contingut a la part dreta. El botó dret del ratolí permet definir els nivells de visualització del mapa.

També es pot treballar a “Pantalla Completa”, sense menús, ni regles, ni barres de desplaçament. Una icona permet tornar al tipus de visualització anterior; la tecla ESC fa la mateixa funció. Des d’aquest tipus de visualització es pot accedir als menús a través del teclat, amb la combinació de tecles ALT i la lletra de cada menú (lletra subratllada); si es prem la tecla ALT i es deixa anar, es mostra la barra de menús.

Zoom

El zoom és la mesura en què s’augmenta o disminueix la presentació d’un document.

Mentre que totes les aplicacions “Office” tenen un zoom referit a la impressió, que es pot aplicar a la vista preliminar d’un document, no totes les aplicacions tenen un zoom aplicable de la mateixa manera als documents.

Es pot procedir de dues maneres:

  • S’activa el menú “Vista→Zoom”. S’obre aquesta pantalla i s’escull el nombre que es vulgui.
  • A la barra d’estat (part inferior del document) feu clic damunt la icona  i seleccioneu el valor que us interessi. (Es pot fer desplegant el quadre o bé escrivint el valor que calgui).

El treball amb zoom dóna moltes possibilitats, encara que també dóna una certa incomoditat, la seva utilització dependrà de l’aplicació i del treball que es faci, també depèn del mode de visualització en què s’estigui.

A “Word” un zoom massa gran presenta moltes dificultats en una pàgina normal, ja que no es veu tota la línia d’un sol cop.

Canvi ràpid entre els modes de veure

A la part inferior de la pantalla de “Word”, a la barra d’estat, hi ha unes icones que permeten el canvi a qualsevol mode de veure.