Canviar les propietats del full

Quan ens situem sobre l’encapçalament de totes le files i columnes, el cursor canvia de forma i es pot seleccionar tot el full.
Qualsevol canvi que es realitzi sobre les propietats afectarà tot el fulll.