Canviar paraules escrites erròniament

Llevat de les diferències a l’idioma, els programes d'”Office” tenen tots un funcionament molt semblant, permeten les funcions tradicionals a l’ortografia, alhora que incorporen la possibilitat de realitzar una reparació automàtica de les errades ortogràfiques, es pot dir que tenen una certa memòria de les errades que es realitzen, i poden corregir-les en un futur de manera automàtica.

L’eina de correcció està formada per tres capses amb paraules:

  • Durant el procés de correcció el programa es detindrà al punt on hi hagi una paraula desconeguda per l’idioma que correspongui. En trobar la paraula que sigui es presentarà un quadre de diàleg amb tres capses i diferents botons de comandes. De les tres capses de text una conté la paraula que el corrector detecta com a desconeguda o incorrecta, és la capsa amb el text “No es troba”, si el programa troba que hi ha paraules semblants que poden reemplaçar la paraula presumptivament errònia les mostra a la capsa de “Suggerències”. Es pot escollir la paraula que es detecti com a correcta, o es pot escriure text a la capsa que té el nom “Canviar”.

Per defecte el Word marca les errades mentre s’escriu, de manera que les paraules que no estan al diccionari de l’idioma corresponent es marquen amb un subratllat que assenyala la possible errada. En el cas de que no estigui activada aquesta opció cal activar la revisió de paraules.

“pestanya revisió\ bloc llengua\ icona llengua\ escollir l’opció preferències de la llengua\ escollir l’opció correcció de la columna de la dreta\ i marcar el quadre de revisar l’ortografia a mesura que escric”

  • Si està activada l’opció de revisar, mentre s’escriu hi haurà aquesta icona a la barra d’estat.
  • Si es vol que els programes suggereixin la possible paraula correcta cal activar l’opció de “Sugerir siempre” del quadre de diàleg anterior. El “Word” permet afegir la correcció automàtica de manera mecànica si es vol.
  • Per corregir una paraula que el programa marca com a no correcta cal fer-hi un clic a sobre amb el botó dret del “mouse”: