Canviar propietats de la columna

Quan ens situem sobre l’encapçalament d’una columna, el cursor canvia de forma i es pot seleccionar tota la columna.
Qualsevol canvi que es realitzi sobre les propietats afectarà tota la columna.