Canviar propietats de la fila

Podem seleccionar tota la fila situant-nos amb el cursor sobre l’encapçalament de la filera. S’observa que el cursor canvia de forma:

Un cop seleccionada es pot canviar el format, l’alineació, o qualsevol propietat que afectarà a tota la filera.