Canviar vistes de fulls

Divisió Horitzonal: Dues parts del mateix full. Ens situem amb el ratolí sobre la part dreta de la finestra, com s’indica a la captura de pantalla i observem que el cursor canvia de forma.

Divisió Vertical: Dues parts del mateix full.

Ens situem amb el ratolí sobre la part inferior dreta de la finestra, com s’indica a la captura de pantalla i observem que el cursor canvia de forma.

Divisió Horitzontal i Vertical: Quatre parts del mateix full. Des del Menú Visualització | Botó Divideix o fent correlativament les dues opcions anteriors, tindrem la finestra dividida en quatre parts. La divisió des del menú es produeix on tenim situat el cursor.


Immobilització – Mobilització de les Divisions

En qualsevol moment podem immobilitzar l’estat de les subfinestres per tal que no es moguin involuntàriament mentre treballem: Menú Visualització | Immobilitza subfinestres.


O bé si estan immobilitzades apareix l’opció de Mobilizar-les.


Una sola Finestra. Podem tornar a l’estat habitual anant al Menú Visualització | Botó Divideix