Mòdul 9 – Pràctica 8

Emprar referències relatives i absolutes a funcions Com ja s’ha dit, a les fórmules relacionareu valors constants o referències a cel·les. Introduireu determinats valors o els noms de les cel·les que contenen els arguments sobre els quals fareu els càlculs. També podeu fer càlculs amb un rang de cel·les com a argument. La forma en què el programa interpreta les referències a cel·la depèn del tipus de referència que feu servir. N´hi ha de diversos tipus. Ara veureu com utilitzar […]

Mòdul 9 – Pràctica 7

Calcular percentatges Per mostrar els resultats d’un càlcul de percentatge d’una forma simple, seguireu les passes següents: –  Doneu format de Percentatge a la cel.la on voleu veure el resultat. Poseu també el nombre de decimals que voleu mostrar. Utilitzeu l´operador de divisió (/) en la fórmula. Vegeu el següent exemple, en el qual es vol trobar quin percentatge correspon al valor “20” sobre “450” El resultat es mostrarà com un percentatge, un cop hàgiu seleccionat el format Percentatge.

Mòdul 9 – Pràctica 6

Emprar la funció de càlcul producte Amb aquesta funció matemàtica multiplicareu entre si tots els nombres o valors numèrics dels arguments inclosos a les caselles Numero1, Número2, etc.. Introduïu els noms de les cel·les o rangs sobre els quals voleu calcular el producte de la mateixa forma que per a la resta de funcions.

Mòdul 9 – Pràctica 5

Emprar la funció de càlcul mitjana Vegeu l’exemple següent: Teniu una taula amb dades i voleu trobar la MITJANA: Seleccioneu les dades de la taula que voleu calcular i cliqueu el botó de funcions del grup Edició: Si cliqueu Més funcions apareix la següent pantalla, on podeu triar quina funció voleu aplicar en les formes que s’indiquen: Trieu la funció desitjada, en aquest cas MITJANA i cliqueu “Aceptar”. Es presenta l’assistent. Observeu que el programa ens suggereix un rang per […]

Mòdul 9 – Pràctica 4

Emprar la funció de càlcul suma Situeu-vos a la cel·la on ha d’anar el resultat de la suma i cliqueu el botó d’inserir una funció. Trieu Suma: Emergeix la pantalla de l’assistent, on introduireu les cel·les o els rangs que voleu sumar en la forma que s’ha explicat anteriorment. Recordeu que podeu escriure directament les cel·les o el rang de cel·les sobre els quals voleu fer l’operació dins de les caselles corresponents a Numero1, Número2, etc., o cliqueu la fletxa […]

Mòdul 9 – Pràctica 3

Emprar la funció de suma automàtica Seleccioneu la cel·la on ha d’anar el resultat de la suma i cliqueu el botó de Funcions Es seleccionarà un rang de cel·les. Si el rang no és correcte, seleccioneu amb el punter del ratolí el rang que desitgeu i a continuació cliqueu el botó d’acceptar o Intro

Mòdul 9 – Pràctica 2

Emprar l’assistent de fórmules L’Excel conté fórmules predefinides que anomena funcions. Amb les funcions es podeu efectuar càlculs més o menys complexos a partir dels valors de cel·les o de rangs de cel·les. Tingueu en compte que el programa només calcularà funcions matemàtiques sobre les cel·les que continguin valors numèrics. Si alguna de les cel·les és buida o conté un tipus de valor diferent (text, lògics, etc.) no la tindrà en compte. Podeu escriure directament una fórmula o triar una […]

Mòdul 9 – Pràctica 1

Sumar, restar, multiplicar i dividir dades Amb l’Excel podeu efectuar de forma molt simple i ràpida càlculs matemàtics a partir d’uns valors constants o referències a cel·les. Els Valors constants són els que sempre reflecteixen la mateixa dada (sigui numèrica o de text). Les Referències a cel·les les introduireu posant el nom o identificador de la cel·la. Més endavant veureu com interpreta l’Excel els diferents tipus de referències. Per obtenir resultats numèrics utilitzareu l’operador aritmètic que es correspongui a cada […]

Mòdul 8 – Pràctica 5

Refer un canvi Cliqueu el botó de la barra d’eines corresponent, on també podeu desplegar les opcions per triar quina entrada voleu restaurar. La combinació de tecles per refer és: Ctrl + Y

Mòdul 8 – Pràctica 4

Desfer un canvi Si heu introduït un contingut en una cel·la i encara no heu clicat Intro, premeu la tecla ESC del teclat. Cliqueu el botó Desfés o desplegueu les opcions de desfer i trieu l’acció concreta. La combinació de tecles per desfer és: Ctrl + Z