Personalitzar icones amb macros assignades

Objectiu Posar una icona que us servirà per executar la macro. Mètode 1. Aneu a Fitxer | Opcions | Personalitza la franja | Tria les ordres de | Macros. Allà trobeu les macros creades i podeu triar de quina voleu fer un accés directe. En aquest cas, Format_groc Recordeu que només es poden afegir accessos directes a grups personalitzats. Podeu crear un nou grup dins de la pestanya Desenvolupador. Doneu el nom que volgueu, en aquest cas grup_divers. Seleccioneu la macro i afegiu al […]

Executar i treballar amb macros

Per executar una macro teniu diverses opcions: 1. A la pestanya Desenvolupador, dins del grup Codi, cliqueu Macro 2. Des del quadre de diàleg resultant escollireu la macro que desitgeui feu clic al botó ‘Executa’ Segons on hagueu desat la macro haureu de modificar l’opció que surt en el rectangle ‘Macros a’. També podeu executar la macro fent servir la combinació de tecles que heu dit a l’hora de crear la macro (en l’exemple que heu analitzat era Control + s). També la […]

Crear i desar una macro

Creareu la macro que heu vist a l’apartat anterior. Mètode 1. A la pestanya Desenvolupador, dins del grup Codi, cliqueu Enregistra una macro 2. En el quadre de diàleg següent li doneu un nom a la macro des de l’apartat ‘Nom de la macro’. Nota important: els noms de les macros no poden tenir espais en blanc. Més coses a tenir en compte en aquest quadre són: Tecla de drecera: És la drecera de tecles amb què podeu executar la macro. En l’exemple […]

Comprendre el concepte de macro

Una macro és un conjunt d’accions que es poden emmagatzemar i executar-les totes d’un cop cada vegada que desitgeu. És una eina molt útil quan es vol realitzar moltes vegades un mateix procés. Per exemple: suposeu que teniu una sèrie de cel·les on sempre voleu tenir un format concret: lletra de mida 10, arial, negreta i color de fons groc. En aquest cas serien 4 accions (1. Lletra de mida 10, 2. arial, 3. negreta i 4. color de fons […]

Generar resums amb escenaris

Mètode 1. Aneu a la pestanya Dades | Anàlisi condiciona | Administrador d’escenaris 2. Feu clic al botó ‘Resum’. 3. A la finestra següent seleccioneu l’opció ‘Resum d’escenaris’. 4. Feu clic al botó ‘D’acord’. Com a resultat genera una nova pestanya amb el resum següent:

Generar taules dinàmiques a partir dels resultats dels escenaris

Mètode 1. Aneu a la pestanya Dades | Anàlisi condiciona | Administrador d’escenaris 2. Feu clic al botó ‘Resum’. 3. A la finestra següent seleccioneu l’opció ‘Informe de taula dinàmica d’escenari’. A l’apartat ‘Cel·les de resultat’ marcareu les referències de les cel·les els valors de les quals fan canviar els escenaris. 4. Feu clic al botó ‘D’acord’. Com a resultat genera genera una nova pestanya amb la taula dinàmica següent:

Editar i modificar dades dels escenaris

Mètode 1. Aneu a la pestanya Dades | Anàlisi condiciona | Administrador d’escenaris 2. A la finestra emergent cliqueu el botó ‘Edita’ 3. Tot seguit surt una finestra molt semblant a la que sortia quan creàveul’escenari. 4. A continuació surt una altra finestra que permet modificar els valors numèrics.

Crear escenaris

L’escenari és una eina per tal de preveure resultats. suposeu que heu d’elaborar un pressupost per fer una aula d’informàtica nova i teniu diverses opcions. Doncs bé, l’escenari us permet poder comparar-les. En aquest cas comparareu entre dues propostes: una l’anomenareu ‘Proposta A’ i l’altra ‘Proposta B’. D’entrada, les dades seran aquestes: Per tal de crear l’escenari seguireu les passes següents: 1. A la pestanya Dades | Anàlisi condiciona | Administrador d’escenaris 2. A la finestra emergent cliqueu el botó ‘Afegeix’. […]

Generar gràfiques dinàmiques

A partir de la taula dinàmica ja creada podeu generar gràfiques que es modificaran en funció de les dades de la taula. Per aconseguir-ho seleccioneu qualsevol cel·la de la taula i a la pestanya d’Eines …. trieu Taula dinàmica | Gràfic Dinàmic El resultat és que es genera una gràfica en un altre full. Podeu arrossegar els camps de la mateixa manera que ho heu fet per a la creació d’una taula dinàmica: El gràfic reflectirà la nova configuració: D’altra banda, els […]