Modificar la font de dades d’una gràfica

Mètode 1. Feu clic amb el botó dret del ratolí a sobre de la gràfica i al menú contextual cliqueu Selecciona dades. També podeu clicar al botó Selecciona dades de la pestanya Disseny de les Eines dels gràfics. 2. Apareix la finestra següent: Interval de dades del gràfic: Des de l’apartat ‘Interval de dades’ li podeu canviar el lloc d’origen de les dades. Aquest origen sempre ve representat per unes referències. A més a més podeu marcar les sèries en files o en columnes. Editar Entrades […]

Afegir percentatges a les gràfiques circulars

Mètode 1. Feu clic amb el botó dret del ratolí a sobre de la gràfica. 2. Al grup de la pestanya Eines dels gràfics trieu Presentacio | Etiqueta de dades | Més opcions…. . A la pantalla resultant, podeu modificar les opcions i triar Percentatge Amb això la vostra gràfica adoptarà l’aspecte següent:

Afegir efectes a les gràfiques

Objectiu Treballar amb els diferents efectes visuals que us proporciona l’”Excel” per a les gràfiques. Mètode Feu clic amb el botó dret del ratolí a sobre de la gràfica. És important el lloc on feu el clic perquè això marcarà la zona on afectaran els canvis. A partir d’ara a aquesta zona l’anomenareu ‘àrea seleccionada’. Tot seguit podeu veure una imatge amb les diferents àrees que podeu seleccioneu. En qualsevol dels llocs on feu clic, us sortirà un menú contextual […]

Afegir rètols de dades

Objectiu Ampliar la informació de la gràfica mitjançant rètols de dades. Mètode 1. Feu clic amb el botó dret del ratolí a sobre de la gràfica. Automàticament disposareu de l’accés a les pestanyes de format. 2. Aneu a la pestanya de Presentació | Etiquetes de dades | Més opcions de l’etiqueta de dades… Es desplegarà la pantalla on podeu triar opcions d’etiqueta. Algunes de les opcions que us trobeu en aquesta finestra: Nom de la sèrie Mostra el nom de la […]

Modificar propietats de gràfiques 3D

La gran majoria de propietats de les gràfiques 3D són les mateixes que les gràfiques 2D; tot i això n´hi ha algunes que canvien. Vegeu-les a continuació. Mètode Feu clic amb el botó dret del ratolí a sobre de la gràfica i del menú contextual seleccioneu l’opció ‘Gir 3D’. Sortirà aquesta finestra: A partir d’aquí podeu escollir fer modificacions sobre el grau d’elevació i el de gir. El gràfic s’anirà modificant quan feu els canvis i així comprovareu com queda.

Representar gràfiques 3D

Una gràfica 3D és una gràfica en 3 dimensions, per tant podeu veure la seva alçada, amplada i profunditat. Mètode Molts dels tipus de gràfiques que heu vist tenen la seva equivalència en 3D. A l’hora de crear una gràfica o de modificar-la podeu escollir qualsevol dels models 3D que us ofereix l’”Excel”. A partir d’aquí treballareu de la mateixa forma que ho heu fet a l’hora de crear una gràfica en 2D. Finalment, la vostra gràfica quedarà així:

Canviar ubicacions de la gràfica

Objectiu Un cop creada la gràfica us pot interessar canviar-la de lloc dins del llibre de treball. Mètode Feu clic amb el botó dret del ratolí a sobre de la gràfica i seleccioneu l’opció ‘Desplaça el gràfic’. Us sortirà el quadre següent: Teniu dues opcions: Com a full nou El que fa és crear un nou full amb el nom que nosaltres vulgueu (en el cas de l’exemple es diria ‘Gràfic1’) i allà posarà la gràfica. Com un objecte a Mou la […]

Personalitzar estils i models de gràfiques

Mètode Feu clic amb el botó dret del ratolí a sobre de la gràfica i en el menú contextual que surt escollireu l’opció ‘Canvia el tipus de gràfic’. A la finestra resultant podeu escollir els models personalitzats definits per l’usuari o els que ja venen per defecte. Podeu crear els nostres tipus personalitzats desant-los com a platilla: Eines dels gràfics | Disseny | Tipus | Desa-ho com a plantilla . En aquest cas, s’ha creat un tipus al que anomenareu ‘tendencia’. A […]