Crear i desar una macro

Creareu la macro que heu vist a l’apartat anterior. Mètode 1. A la pestanya Desenvolupador, dins del grup Codi, cliqueu Enregistra una macro 2. En el quadre de diàleg següent li doneu un nom a la macro des de l’apartat ‘Nom de la macro’. Nota important: els noms de les macros no poden tenir espais en blanc. Més coses a tenir en compte en aquest quadre són: Tecla de drecera: És la drecera de tecles amb què podeu executar la macro. En l’exemple […]

Generar resums amb escenaris

Mètode 1. Aneu a la pestanya Dades | Anàlisi condiciona | Administrador d’escenaris 2. Feu clic al botó ‘Resum’. 3. A la finestra següent seleccioneu l’opció ‘Resum d’escenaris’. 4. Feu clic al botó ‘D’acord’. Com a resultat genera una nova pestanya amb el resum següent:

Generar taules dinàmiques a partir dels resultats dels escenaris

Mètode 1. Aneu a la pestanya Dades | Anàlisi condiciona | Administrador d’escenaris 2. Feu clic al botó ‘Resum’. 3. A la finestra següent seleccioneu l’opció ‘Informe de taula dinàmica d’escenari’. A l’apartat ‘Cel·les de resultat’ marcareu les referències de les cel·les els valors de les quals fan canviar els escenaris. 4. Feu clic al botó ‘D’acord’. Com a resultat genera genera una nova pestanya amb la taula dinàmica següent:

Editar i modificar dades dels escenaris

Mètode 1. Aneu a la pestanya Dades | Anàlisi condiciona | Administrador d’escenaris 2. A la finestra emergent cliqueu el botó ‘Edita’ 3. Tot seguit surt una finestra molt semblant a la que sortia quan creàveul’escenari. 4. A continuació surt una altra finestra que permet modificar els valors numèrics.

Crear escenaris

L’escenari és una eina per tal de preveure resultats. suposeu que heu d’elaborar un pressupost per fer una aula d’informàtica nova i teniu diverses opcions. Doncs bé, l’escenari us permet poder comparar-les. En aquest cas comparareu entre dues propostes: una l’anomenareu ‘Proposta A’ i l’altra ‘Proposta B’. D’entrada, les dades seran aquestes: Per tal de crear l’escenari seguireu les passes següents: 1. A la pestanya Dades | Anàlisi condiciona | Administrador d’escenaris 2. A la finestra emergent cliqueu el botó ‘Afegeix’. […]