Importar i exportar gràfiques. Ús de l’assistent

Objectiu Importar : Portar gràfiques fetes en unes altres aplicacions cap a l’”EXCEL 2010″. Exportar : Fer les passes necessaries perquè una gràfica feta amb “EXCEL 2010” pugui ser llegida per altres aplicacions. Mètode Importar Aneu a la ficha Inserció i al grup Text. Cliqueu Objecte. A la pantalla emergent, al requadre Nom del fitxer escriureu la ruta fins arribar a l’objecte (en aquest cas la gràfica) que voleu importar. Una altra possibilitat és anar a buscar-lo des del botó Navega. Exportar Per que una gràfica feta amb “Excel” pugui […]

Exportar dades a altres formats de programari

Objectiu Desar el vostre fitxer de manera que després pugui ser llegit per altres aplicacions, com per exemple l’”Excel 2003″ o l’”Adobe Acrobat”. Mètode Quan vulgueu que les dades que teniu en format xlsx puguin ser llegides per altres aplicacions, desareu el fitxer amb qualsevol de la resta d’opcions de l’apartat Desa en format de la finestra Desament. (Vegeu la imatge) Des d’aquesta mateixa finestra també trobeu l’opció per desar-ho en format PDF.

Exportar dades a format text

Objectiu Que les dades que teniu en format xlsx puguin ser llegides per un processador de textos. Mètode Per tal que les dades que teniu en format xlsx puguin ser llegides per un processador de textos desareu el fitxer amb qualsevol d’aquestes opcions: Text (delimitat per tabulacions) (*.txt). Text Unicode (*.txt). CSV (delimitat per comes) (*.csv).

Importar dades de format programari lliure a format programari de propietat

Objectiu Obrir amb “EXCEL 2010” un fitxer fet amb un programari lliure (per exemple, un fitxer de Libre Office) Mètode Des de l’Excel 2010 es poden obrir fitxers d’altres origens amb algunes restriccions. S’ha de tenir en compte que es pot perdre alguna dada o fòrmula que no es recuperaria íntegrament, motiu pel que no és una opció recomanable. Tot i això, el programari lliure (“OpenOffice.org Calc o Google docs”) tenen mecanismes per tal de desar la informació en format […]