Reduir decimals

Objectiu Modificar el format per tal de reduir la quantitat de números decimals. Mètode Per modificar el format per tal de reduir la quantitat de números decimals podeu escollir fer-ho amb la icona o el menú. Si escolliu la primera possibilitat Feu clic a sobre de la icona Disminueix els decimals tantes vegades com xifres decimals vulgueu reduir. Si ho feu per menús, seguireu les passes següents: 1. Cliqueu amb el botó dret del ratolí sobre la cel.la i seleccioneu Format de les […]

Emprar rangs entre diferents fitxers

  Objectiu Treballar amb rangs de cel·les que estan en diferents fitxers. Mètode Amb els dos llibres oberts, procedireu de la mateixa manera que s’explica a l’apartat anterior, només que ara es fa referència també al nom del fitxer. L’exemple és semblant al d’abans, però ara el que voleu és que la suma us surti en un altre fitxer anomenat Llibre2. Per això, posareu a la cel·la B2 del Full1 (que està al Llibre2) la fórmula següent: =Llibre1.xlsx!dades+Llibre1.xlsx!dades2 Nota!: El text marcat en negreta és la […]

Emprar rangs entre diferents fulls

Objectiu Treballar des d’un full amb rangs de cel·les que estan en altres fulls. Mètode Podeu fer servir qualsevol funció o fórmula matemàtica i quan calgui cridar el conjunt de cel·les ho fareu pel nom que li heu donat. Vegeu un exemple: Al Full1 teniu un rang de cel·les anomenat dades que comprèn les cel·les des de l´A1 fins a l´A4. Al Full2 teniu un altre anomenat dades2 format per les cel·les C1 fins a la C3. Ara podeu sumar totes aquestes cel·les i que el resultat surti […]

Emprar rangs a funcions. Canviar les cel·les que formen un rang

Objectiu Un rang és un conjunt de cel·les, per tant, en aquest cas fareu servir més d’una cel·la a l’hora de fer operacions amb funcions. Mètode Canviar les cel·les que formen un rang L’exemple més clar el teniu a la suma; si voleu sumar les cel·les A1, A2, A3 i A4 ho podeu fer de dues formes. Amb la fórmula =A1+A2+A3+A4 O bé, fent servir la funció suma amb un rang de cel·les. Així: =SUMA(A1:A4) En aquest últim cas, A1:A4 és el rang de cel·les. […]