Consolidar dades entre diferents fitxers

Objectiu Combinar valors de diversos rangs de dades que es troben a diferents fulls de càlcul. Consideracions prèvies: Per combinar valors de diversos rangs de dades que es troben a diferents fulls de càlcul, s’ha de tenir en compte que: – Els rangs de dades han de formar part d’una llista, o sigui, han de tenir una etiqueta a la primera fila. – Tots els rangs han de tenir la mateixa posició. – Els rangs han d’estar en diferents fulls […]

Actualitzar dades vinculades entre fitxers

Objectiu Es tracta de que els valors d’un fitxer s’actualitzin en base als d’un altre fitxer. Mètode Quan s’obre un full amb dades vinculades surt una finestra que demana si es volen actualitzar les dades.

Fer servir cel·les de diferents fitxers

Objectiu Des d’un full, treballar amb cel·les que estan en d’altres fitxers. Mètode Si des d’un full voleu treballar amb cel·les que estan en d’altres fitxers, podeu fer servir qualsevol funció o dada que es troba en un altre fitxer. Vegeu el següent exemple:. Suposeu que teniu dos fitxers: llibre1.xls i llibre2.xls. Al libre1 teniu la cel·la A1 amb el valor 4 i al llibre2 teniu la cel·la B2 amb el valor 7. Per sumar ambdós valors, aquesta suma ha […]