Detectar i auditar fórmules

Objectiu Fer un seguiment d’una determinada fórmula per entendre millor com funciona i detectar possibles errors en la fórmula. Mètode Aneu a la pestanya Fòrmules | Auditoria de fórmules. Al grup trobeu les opcions següents: Mostra la finestra d’inspecció Ens permet inspeccionar cel·les i les seves fórmules. Per això, seleccionareules cel·les que voleu inspeccionar. Un cop seleccionades la cel·la o cel·les feu clic a la icona ‘Finestra d’inspecció’ i a la finestra resultant aneua la icona ‘Afegeix inspecció…’. Ara, per defecte, […]

Recerca d’objectius

Objectiu  De vegades es pot saber el resultat desitjat d’una fórmula simple, però no la variable que determina el resultat. En aquests casos fareu servir l’eina Cerca l’objectiu.  Suposeu que un alumne ha de treure una mitjana de 7 en el seu expedient per tal de poder optar a un determinat premi. Ja s’ha examinat de totes les assignatures excepte la de matemàtiques. Fins ara té una mitjana de 6,7. La pregunta és, quina nota ha de treure de matemàtiques per […]

Utilitzar funcions de forma tridimensional

Les funcions tridimensionals són aquelles que fan servir cel·les de més d’un full, amb la peculiaritat que aquests fulls han de tenir la mateixa estructura. Ho entendreu millor amb un exemple: Suposeu que teniu un fitxer amb tres fulls, cadascun d’ells amb les despeses d’un centre escolar dels darrers tres anys i que voleu sumar els totals dels diferents anys i posar el total a la cel·la B2 del full ‘Total’. Sense fer servir funcions tridimensionals hauríeu d’escriure la fórmula […]

Emprar subtotals

Objectiu A partir d’uns registres de dades podeu aconseguir uns càlculs agrupant les dades. Mètode El primer que heu de tenir en compte és que haureu de tenir les dades agrupades pel camp mitjançant el que voleu fer l’agrupació. Suposeu el següent exemple: Si el que voleu fer és calcular l’edat mitjana de l’alumnat en funció del grau d’educació (Infantil, Primària i Secundària), seguireu les passes següents: 1. Ordenareu la vostra llista per el camp per el qual voleu agrupar; […]

Emprar funcions de recerca

Objectiu En aquest apartat veureu algunes de les principals funcions de recerca que us proporciona l’”Excel” 2010. Per tal de fer-les servir podeu seguir les indicacions dels apartats Iniciar l’assistent de funcions i seleccioneu funcions segons la seva categoria d’aquest mateix pràctica. BUSCARH Cerca un valor a la fila superior d’una taula o una matriu de valors i retorna el valor a la mateixa columna des d’una fila especificada. BUSCARV Cerca un valor a la columna de més a l’esquerra d’una taula i retorna […]

Emprar funcions financeres

Objectiu En aquest apartat veureu algunes de les principals funcions financeres que us proporciona l’”Excel” 2010. Per tal de fer-les servir podeu seguir les indicacions dels apartats ‘Iniciar l’assistent de funcions’ i ‘seleccioneu funcions segons la seva categoria’ d’aquest mateix pràctica. DB Retorna la depreciació d’un bé durant un període específic per mitjà del mètode de depreciació fixa de saldo. NPER Retorna el número de pagaments d’una inversió, basat en pagaments periòdics i constants i un tipus d’interès constant. PAGO […]

Emprar funcions estadístiques

Objectiu En aquest apartat veureu algunes de les principals funcions estadístiques que us proporciona l’”Excel” 2010. Per tal de fer-les servir podeu seguir les indicacions dels apartats ‘Iniciar l’assistent de funcions’ i ‘seleccioneu funcions segons la seva categoria’ d’aquest mateix pràctica. CONTAR.BLANCO Compta el nombre de cel·les buides que hi ha en un interval de cel·les especificat. CONTAR.SI Compta el nombre d’un interval que compleixen la condició especificada. CONTARA Compta el nombre de cel·les que no són buides i els […]

Emprar funcions lògiques i condicionals

Objectiu En aquest apartat veureu algunes de les principals funcions lògiques i condicionals que us proporciona l’”Excel” 2010. Per tal de fer-les servir podeu seguir les indicacions dels apartats ‘Iniciar l’assistent de funcions’ i ‘seleccioneu funcions segons la seva categoria’ d’aquest mateix pràctica. O Comprova si algun dels arguments és TRUE (vertader) i retorna TRUE o FALSE. Retorna FALSE si tots els arguments són falsos. SI Comprova si es compleix una condició i retorna un valor si és vertader i […]

Emprar funcions de base de dades

Objectiu En aquest apartat veureu algunes de les principals funcions de base de dades que us proporciona l’”Excel” 2010. Per tal de fer-les servir podeu seguir les indicacions dels apartats Iniciar l’assistent de funcions i seleccioneu funcions segons la seva categoria d’aquest mateix pràctica. BDCONTAR Compta les cel·les que contenen números al camp (columna) de registres a la base de dades que coincideixen amb les condicions especificades BDEXTRAER Extreu un únic registre d’una base de dades que coincideix amb les condicions especificades. BDMAX Retorna […]

Emprar funcions de text

Objectiu En aquest apartat veureu algunes de les principals funcions de text que us proporciona l’”Excel” 2010. Per tal de fer-les servir us podeu seguir les indicacions dels apartats Iniciar l’assistent de funcions i seleccioneu funcions segons la seva categoria d’aquest mateix pràctica. CONCATENAR Uneix diverses cadenes de text en una de sola. DERECHA Retorna el número especificat de caràcters des de la fi d’una cadena de text. ESPACIOS Suprimeix tots els espais d’una cadena de text excepte els espais individuals entre les paraules. […]