Modificar un rang

Quan tenim un rang en una fórmula, podem modificar-lo situant-nos sobre la barra de fórmules i escrivint el nou rang o modifiquem alguna dada de l’existent, o bé, després de clicar sobre la cel·la que conté la fórmula, amb el cursor moure el senyal de rang des de qualsevol de les quatre cantonades.

Fer servir rangs a fórmules

Les fórmules fan sempre referència a un rang. Per exemple la funció SUMA Una manera fàcil d’emprar rangs a fórmules és marcar amb el cursor el rang que es vol emprar: En una fórmula podem substituir un rang pel nom creat anteriorment . En lloc d’escriure a la barra de fórmules =A2*B2 podem posar =PREU*QUANTITAT, que és més entenedor. Caldrà,doncs, buscar noms curts que alhora siguin aclaridors de la dades que representen.

Assignar nom a un rang

Per facilitar l’ús d’un rang, per exemple en una fórmula, es pot assignar un nom que substitueixi el rang. Hem de seleccionar el rang (per exemple una columna) i anar al menú Formules | Definir Nom Posarem el nom que ens sembli més adequat (per defecte l’Excel agafa l’encapçalament de columna i/o fila). Podem observar que el rang queda com a referència absoluta. Un cop premem el botó Acceptar, el rang té un nom assignat, podem comprovar-ho. Seleccionant el rang ens indica […]

Definir un rang

Definir un rang Referència a la posició de la cel·la (A1) De forma predeterminada, Microsoft Excel utilitza l’estil de *referència A1*, es refereix a columnes amb lletres (de A a IV – un total de 256 columnes-) i a les fileres amb números (de l’1 al 65536). Aquestes lletres i números reben el nom de títols de fila i de columna. Per fer referència a una cel·la, cal escriure la lletra de la columna seguida del nombre de la fila. […]