Moure fulls sencers

El procediment és el mateix que l’indicat en el  l’article anterior L’única diferència és que per a moure no ha d’estar activada l’opció copiar :    

Eliminar fulls sencers

Per eliminar un full sencer podem emprar dos mètodes Amb el botó dret del ratolí (menú contextual) cliquem sobre el full que volem eliminar. Si el full no està buit apareix el següent missatge: Precaució! Cal estar segur d’eliminar un full atès que aquesta és una operació que no es pot desfer    

Copiar fulls sencers

Amb el botó dret del ratolí (menú contextual) cliquem sobre el full que volem copiar. Ens sortirà un desplegable: Si no activem l’opció Crear còpia el full es mourà. En referència a la destinació hem d’indicar: El llibre on s’ha de situar la còpia (per defecte és el mateix llibre) Si tenim més d’un llibre obert podem copiar o moure fulls d’un llibre a l’altre. La posició on es col·locarà (davant el full que seleccionem, o bé al final)    

Omplir cel·les amb fórmules automàtiques

  Des de l’Excel 2010 permet omplir fórmules automàtiques si les dades estan en una filera o clumna. Prement el Botó podem sumar dades que tenim en fileres o columnes automàticament. Altres funcions autòmatiques són: Mitjana: calcular el valor mitjà. Compta: Indica el nombre de valors. Màxim: Indica el valor màxim d’un conjunt de nombres. Mínim: Indica el valor mínim d’un conjunt de nombres. Aquí tenim un exemple que calcula el valor mitjà d’una sèrie.      

Continuar sèries de dades

Métode Manual L’Excel permet completar sèries ja iniciades. Per fer-ho només cal seleccionar les dues últimes cel·les de la sèrie i arrossegar des de l’extrem inferior dret (el cursor canvia de forma)  fins a la posició de l´última cel·la de la sèrie completa. Métode Per Menú De la mateixa manera podem completar situant el cursor a l’última cel·la de la sèrie. Mintjançant el Menú Inici | i el botó Emplena | Sèrie podem accedir a una finestra per configurar l’ompliment de sèries de nombres. Les opcions estan […]

Seriar dades

Mètode per Menú Primerament hem de situar amb el cursor a la primera cel·la de la sèrie i posar el primer valor. Mitjançant el Menú Inici | i el botó Emplena | Sèrie podem accedir a una finestra per configurar l’ompliment de sèries de nombres. Podem seleccionar si l’ompliment serà en fileres o columnes. Tipus de sèrie: Lineal Successió aritmètica. (cada valor és l’anterior més una constant) (Ex: 2,4,6,8…) Geomètrica Successió geomètrica. (cada valor és l’anterior multiplicat per una constant) (ex: 2,4,8,16,32,64…) Data Fa referència a unitats de […]

Fer canvis automàtics de continguts de cel·les

A més de cercar informació en un full o llibre es pot substituir la informació que hi havia per una de nova, emprant l’opció del Menú Edició | Substitueix o emprar les dreceres de menú abreujar (Alt+E) B o la drecera curta (Ctrl+H). També des de la cerca amb la pestanya Substitueix El procediment consisteix en cercar un determinat text d’acord amb el pràctica anterior i substuir-lo per un altre. Es poden emprar totes les opcions de cerca comentades en el pràctica 1. De la mateixa […]

Cercar informació dins el full

Per buscar informació dins d’un full de càlcul podem anar al Menú Inici | botó Cercar o emprar la drecera curta (Ctrl+B). Es desplega una finestra que ens permet cercar un text dintre de tot el full actiu. Només hem d’escriure el text buscat i prémer el botó Buscar siguiente S’aniran marcant successivament les cel·les que tenen el text indicat. Podem obtenir opcions complementàries desplegant-se quan premem el botó Opcions * Format: La cerca es restringirà a les cel·les amb un determinat format (data, numèric, text…). * Dins: Podem […]