Ordenar verticalment i horitzontal

Si tenim una taula on les dades que volem ordenar estan en forma horitzontal, hem de triar aquesta opció Dins del Menú dades i el botó Podem triar l´orientació de l’ordenació: De dalt a baix (per defecte) o bé d’esquerra a dreta.    

Ordenar taules amb criteris no estàndards

En alguns casos pot interessar ordenar segons els criteris no habituals, alfabètic, numèric, data i hora. Per exemple, pels noms dels dies de la setmana. Si la llista per la qual volem ordenar no està creada, cal que prèviament la introduïm: Menú Fitxer | Opcions A la pestanya Avançades i cliquem sobre el botó Llistes personalitzades (Gairebé al final). Premem el botó Agregar , posteriorment cal posar els diferents elements de la llista separats per comes i tornar a prémer el botó Afegir i clicant sobre NOVA LLISTA. Podem eliminar una […]

Ordenar taules segons diferents criteris i prioritats

Ens situem dins d’una dada de la taula i anem al Menú Dades i cliquem el botó Ordena. Es desplega una finestra en la qual podem triar els camps d’ordenació. Si hem seleccionat: “L’interval de dades té encapçalament: Sí“ En el menú ens apareixen els Noms del Camps pels quals es farà l’ordenació i si es vol ordre ascendent o descendent: En el cas que no es tinguin escrits els noms dels camps, s’ha de seleccionar: “L’interval de dades té encapçalament: No“ En el menú es poden […]

Ordenar dades numèricament

Si la columna que seleccionem conté dades numèriques, des del Menú Dades la icona  farà l’ordenació de menor a major (creixent), mentre que  la farà de major a menor (decreixent).    

Ordenar dades alfabèticament

Per ordenar dades, cal que prèviament les tinguem col·locades de la forma correcta: En fileres, les dades referents a una mateixa persona, objecte, lloc. En bases de dades reben el nom de registres. Podem dir que un registre és el conjunt de dades que es refereixen al mateix … A l’exemple tenim un registre per cada objecte d’un inventari. En columnes, les dades que es refereixen a una característica comuna. En bases de dades reben el nom de camps. Podem dir que […]