Desar en altres formats específics

Anem al Menú Fitxer Opció Anomena i desa. Aquesta opció ens permet desar fulls en formats compatibles per la seva recuperació amb d’altre programari: WK4 (1-2-3) (*.wk4) WK3, FM3 (1-2-3) (*.wk3) WK3 (1-2-3) (*.wk3) WK1, FMT (1-2-3) (*.wk1) WK1, ALL (1-2-3) (*.wk1) WQ1 (Quatro Pro para DOS) (*.wq1) DBF 4 (dBASE IV) (*.dbf) DBF 3 (dBASE III) (*.dbf) DBF 2 (dBASE II) (*.dbf) A l’últim parèntesi consta l’extensió amb la qual es desarà i que servirà perquè el programari identifiqui el fitxer.   […]

Desar en format de versions anteriors compatibles

Anem al Menú Fitxer Opció Anomena i desa. Totes les opcions assenyalades a la imatge corresponen a versions anteriors de l’Excel. Es pot desar el fitxer per recuperar-lo després amb programari anterior.    

Desar en format web

Anem al Menú Fitxer Opció Anomena i desa. Apareix la finestra d’opcions i seleccionem format web (html). El resultat és una pàgina, amb extensió htm o html que es pot llegir des de qualsevol navegador web. Si el fitxer ja s’havia desat prèviament en un altre format, cal canviar l’extensió .xls i posar el nom del fitxer.htm o fitxer.html de forma manual Exemple: També tenim l’opció de desar-ho en una sola pàgina i no generar un directori amb els fitxers que acompanyen la pàgina web (generalment imatges) emprant […]

Desar en format text

Anem al Menú Fitxer Opció Anomena i desa. Text pla Seleccionem l’opció “Texto (MSDOS o DOS) (*.txt)” Poden aparèixer diferents missatges d’avís: Ens guardarà un arxiu de text pla (s’anomena així perquè no incorpora cap format) (extensió .txt) que pot ser llegit per la majoria de programes. Exemple: Avís important: En totes les exportacions de text, només es guarda el full actiu. Text delimitat per espais Seleccionem l’opció “”Text delimitat per tabulacions (*.prn) Ens genera un fitxer de text on cada camp se separa per […]

Imprimir les capçaleres de fila i columna

Menú Fitxer Opció Imprimeix i clicant sobre Format de pàgina Anem a la pestanya Full. Opció desactivada    Per defecte aquesta opció està desactivada i produeix una impressió com a la següent imatge: Opció activada        Si activem l’opció de títols es poden veure en el full imprès les capceleres de columnes i fileres.    

Ajustar un full a una sola pàgina

Menú Fitxer Opció Imprimeix i clicant sobre Format de pàgina Anem a la pestanya Pàgina. Per fer la impressió en un sol full es selecciona 1 full d’alt per 1 full d’ample, i es prem “Acceptar”. Podem veure com queda a la vista prèvia: Nota!: Aquesta opció és aconsellable quan hi ha molta informació i volem fer una impressió reduïda en un sol full.    

Imprimir un full en diferents pàgines

Anem al Menú Fitxer Opció Imprimeix i clicant sobre Format de pàgina Seleccionem la pestanya Pàgina Per un costat podem triar si la impressió ha de ser en fulls verticals o horitzontals. També podem ordenar que el resultat de la impressió surti en diversos fulls (sobretot quan tenim una gran quantitat d’informació). Per fer-ho es marca aquesta opció i s’indica l’amplada i l’alçada (en el nostre cas 2 x 2 ). El resultat el podem veure a la imatge següent: Si hi ha poca informació i […]

Imprimir les fórmules i no els resultats

Per imprimir les fórmules, primer cal anar al Menú Fórmules | Mostra les fórmules D’aquesta manera veurem les fórmules i no els resultats. Observem la diferència entre una i l’altra: Sense activar auditoria de fórmules: Activant auditoria de fórmules:  Després només resta imprimir. Recordeu tornar a posar l’Excel a l’estat habitual.    

Imprimir en color

Menú Fitxer Opció Imprimeix i clicant sobre Format de pàgina Anem a la pestanya Full i tenim l’opció d’activar o desactivar les línies de la quadrícula. Si activem “Blanc i Negre”  la impresió no tindrà color. Es realitzarà en escala de grisos. Per altra banda, per poder imprimir en color aquesta opció ha d’estar desactivada . Nota!: Recordeu revisar aquesta opció en imprimir en color. Molts cops queda activat, només, imprimir en grisos    

Imprimir amb diferents graus de qualitat

Menú Fitxer Opció Imprimeix i clicant sobre Format de pàgina Anem a la pestanya Full i tenim l’opció d’activar o desactivar les línies de la quadrícula. Si està marcada aquesta opció Qualitat esborrany la impressió es realitza a baixa qualitat, mentre que si no està activada, la impressió es realitza a alta qualitat o mode presentació. Nota!: Per treball propi és interessant activar l´opció qualitat esborrany, perquè permet economitzar tinta o tòner de la impressora