Combinar diferents estils a cel·les

Podem combinar els estils de diversos llibres, de forma que incorporem al llibre actiu l´estil d’un altre llibre d’Excel. Per fer-ho cal obrir també el llibre on tenim els estils creats. Anem al llibre on volem incorporar els estils i tot seguit anem al Menú Inici | Estils de cel·la i combinar estils. S’obre una nova finestra. Seleccionem el llibre del qual volem copiar els formats i acceptem. Els formats de l’altre llibre es combinen amb els del llibre actiu.    

Aplicar estils a cel·les

Els estils són formats establerts que podem emprar quan volem i que faciliten no haver de canviar el format de cada cel·la manualment. Per aplicar un estil preestablert a una cel·la o un conjunt de cel.les, cal seleccionar-les i anar al Menú Inici | Estils de cel·la. Seleccionem l’estil que volem i acceptem. S’aplicaran tots el formats establerts. Modificar estils Un cop seleccionat un format d’estil, es pot canviar des del menú contextual (botó dret del ratolí” i clicant sobre l’opció “Modifica”. Crear […]

Configurar preferències per al format automàtic

El format automàtic descrit en el pràctica anterior, es pot configurar de manera que el format automàtic tindrà o no en compte alguns elements de format. A l’exemple seleccionem les dades de Sou brut anual: Es poden crear normes de format quan s’acompleixen determinades condicions: El resultat obtingut: Es poden crear molts formats condicionats a normes, ja siguin de text o numèriques    

Donar format automàticament al full

Seleccionem el rang o l’àrea a la qual volem donar el format. Anem al Menú Inici | Botó aplica format a la taula , i tot seguit triem un dels formats del menú. Al quadre de diàleg hem d’indicar el rang de la taula i si té o no Capcelera (primera línia on hi ha els noms de les dades). Obtenim el següent resultat: Sempre podem canviar el format:    

Mostrar fulls

Podem canviar ocultar el full actiu, anant al Menú Inici | Botó Format | Amaga i mostra i triant la opció Mostra el full…. S’obre una finestra on tenim els fulls ocults i podem seleccionar els que volem Mostrar. També es pot realitzar amb el menú contextual (botó dret del ratolí).    

Ocultar fulls

Podem canviar ocultar el full actiu, anant al Menú Inici | Botó Format | Amaga i mostra i triant la opció Amaga el full. El resultat és : També es pot realitzar emprant el menú contextual (botó dret del ratolí):    

Canviar el color de l’etiqueta del full

Podem canviar el color de l’etiqueta del full pel menú contextual o bé pel general. Per obtenir aquest resultat: Menú contextual Clicant el botó dret del ratolí sobre l’etiqueta del full apareix el menú i seleccionem l’opció Color de la pestanya. Podem triar entre un nombre determinat de colors: Menú general Podem fer el mateix amb el Menú Format | Full | Color de la pestanya o (Alt+O) U E. Més Colors Podem triar més colors dels que surten per defecte triant l’opció Més colors:      

Canviar el fons del full

Podem canviar el fons del full que tenim actiu, anant al Menú Presentació de pàgina | Botó Fons. Podem seleccionar una imatge que es reproduirà tants cops com faci falta com a fons del full: Premem “D’acord” i obtenim el següent resultat:    

Canviar el nom del full

En el nom no es poden emprar caràcters que no siguin lletres, números o guions. No s’accepten interrogants o d’altres símbols. Pestanyes inferiors Si realitzem un doble clic sobre el nom del full, el podem canviar directament. Menú contextual Prement el botó dret del ratolí sobre la pestanya, apareix el menú i triem l’opció Canvia el nom Menú General Podem canviar el nom del full que tenim actiu, anant al Menú Inici | Grup Cel·les | Botó Format | Canvia el nom del full.    

Canviar les propietats del full

Quan ens situem sobre l’encapçalament de totes le files i columnes, el cursor canvia de forma i es pot seleccionar tot el full. Qualsevol canvi que es realitzi sobre les propietats afectarà tot el fulll.