Fer servir l’ajut de l’assistent per determinar la funció adequada

Prement sobre l’ajuda de la funció: Se´ns mostra una nova finestra amb informació complementària: Podrem saber totes les condicions i, a més, alguna ajuda per facilitar la tasca. En el nostre cas la funció =CONCATENAR(A3;” “;A4;” “;A5) es por substituir per =A3&” “&A4&” “&A5. Quant més emprem una funció més podrem introduir-la directament sobre la barra de fórmules: Llistat de funcions En aquest enllaç hi torbareu el llistat de funcions en castellà i la seva traducció al català La traducció al català no es […]

Omplir els paràmetres de les funcions amb l’assistent

Un cop s’executa l’assitent i es selecciona la funció s’obre una nova finestra de l’assistent. Exemple: Escollim una funció de Text | Concatena, que uneix el text de vàries cel·les en una de sola. Dues formes de procedir: * 1) A Text1 posem A3 que és la primera de les cel·les. * 2) Premem el botó    i amb el cursor seleccionem les cel·les o el rang que volem. Acceptem i observem el resultat. Observem que ens manca l’espai entre el nom i el cognom. Modificar una funció amb l’assistent Ens […]

Seleccionar funcions segons la seva categoria

Un cop iniciat l’assistent com s’indica en el pràctica anterior, podem seleccionar les funcions segons categories: En el selector triem la categoria i al requadre inferior es mostren ordenades alfabèticament totes les funcions diponibles. Al peu es mostra la informació de la funció que tenim seleccionada. Categories disponibles: Categoria Usos Financeres Càlcul de pagaments de crèdits i altres productes financers Data i hora Operacions amb dates i hores Matemàtiques i trigonomètriques Operacions numèriques i d’àngles Estadístiques Càlculs i operacions estadístiques Cerca […]

Iniciar l’assistent de funcions

Per introduir qualsevol funció, primer cal anar a la cel·la que l’ha de contenir. Per executar l’assistent de funcions tenim diverses formes: Anar al Menú Fórmula | Insereix una funció. Prémer la tecla “=” i anar a l’esquerra de la barra de fórmules i seleccionar “Més funcions…”. Clicar sobre la icona de funcions    situada a la barra d’eines estàndard. En qualsevol dels tres casos s’obre la finestra d’assistent de funcions: Podem anar directament a un grup de funcions: