Identificar diferents tipus de gràfica segons les dades

Amb l’Excel disposem d’un gran nombre de gràfics per ajudar a representar les dades de què disposem. Cada tipus de gràfic accentua una característica de les dades, i per tant serà més útil cada tipus segons el que vulguem mostrar. En general, tots els tipus permeten treballar amb una o més sèries de dades, de manera que podem comparar aquestes sèries entre si. L’únic que només permet visualitzar una sola sèrie és el gràfic circular. Per posar un exemple, veurem grups de […]

Modificar la llegenda

Menú Contextual Podem canviar el format clicant amb el botó dret del ratolí sobre la Llegenda del gràfic, accedim al Menú contextual per modificar el format de la llegenda. Menú Gràfics | Presentació Podem anar a més, seleccionant el menú Menú Gràfic | Grup Presentació i escollint el botó Llegenda Tenim una sèrie d’opcions predefinides. Des de l’opció Més opcions de llegenda, podrem canviar tot el que vulguem, a més de la posició, el color, el tamany de la lletra, el contorn i el color del […]

Inserir títols a la gràfica

En aquesta versió d’Excel el títol cal posar-lo posteriorment. Tenim aquest gràfic d’exemple: Seleccionem el gràfic. Menú Gràfics | Disseny Triarem una de les tres opcions i tot seguit clicarem dos cops sobre l’interior del títol per canviar el text, o bé amb el menú contextual (botó dret del ratolí) a sobre del títol escollirem l’opció Edita el text. Menú Gràfics | Presentació Després de prémer el botó Títol del gràfic podrem crear el títol i després actuarem igual que amb el menú […]

Canviar colors de les sèries de dades de la gràfica

Estils predefinits En el Excel 2010, hii ha formats de colors predefinits: Menú contextual Clicant un cop amb el botó de la dreta sobre qualsevol element de la sèrie: Nota!: Si al principi fem doble clic, en obrir el Menú contextual, només actuarem sobre un dels elements de la sèrieS’obre el Menú contextual: Des d’aquí podem modificar el mateix que des del menú gràfics i alguna opció més, com fer patrons que són molt útils quan s’ha d’imprimir en blanc i negre […]

Canviar el tipus de lletra de la gràfica

Podem canviar el tipus de lletra de cadascun dels elements: Títol del gràfic. Títol de l’eix de categories.(X o abscisses) Títol de l’eix de valors. (Y o ordenades) Eix de categories. Eix de valors. Per fer-ho tenim dues opcions: Menú contextual Cliquem amb el botó dret del ratolí l’objecte que volem canviar (per exemple el títol). S’obre el menú contextual i cliquem sobre l’opció Tipus de lletra o bé directament sobre la tipògrafia, el tamany i el color. Si hem triat tipus […]

Canviar el tipus de gràfica

Un cop creat un gràfic, si no ens satisfà, podem canviar-ne el tipus: Sempre hem de clicar sobre el gràfic per seleccionar-lo. Menú contextual Si cliquem en l’area del gràfic amb el botó dret del ratolí apareix el menú contextual i podem triar l’opció Canviar el tipus de gràfic. Menú estàndard Si tenim seleccionat el gràfic, podem anar al botó Canviar el tipus de gràfic. En els dos casos anem al pas 1 de l’assitent, explicat en el pràctica 1.    

Identificar parts de la gràfica

Les parts més importants del gràfic són: Sèries de dades: En l’exemple podem observar dues sèries (privat i púbic). Ho podem veure en la llegenda i en les barres. En tenim de dos colors diferents. Escales: L’escala és l’interval en el qual podem trobar valors de les diferents sèries En l’exemple, l’escala del gràfic de columnes va des de zero fins al 300.000. Línies de divisió: A l’escala es pot marcar línies de divisió per fer més fàcil la lectura de les […]

Crear gràfiques bàsiques

Per crear un gràfic, primer cal seleccionar les dades amb què volem treballar: Pas 1: Seleccionar les dades En l’exemple seleccionarem les dades d’ensenyament, públic i privat, però no el total. (Podem fer-ho emprant la tecla Ctrl      mentre fem la selecció: Primer seleccionem des d’A4 fins a A11. Premem Ctrl i tot seguit, sense deixar anar la tecla, seleccionem des de C4 fins D11) Pas 2: Seleccionar el tipus de gràfic Tenim un grapat de tipus de gràfics: columnes, […]