Mitjanes i Sumes condicionals en una base de dades BDPROMEDIO i BDSUMA

BDPROMEDIO Calcula la mitjana dels valors d’una columna de la base de dades que compleixen els criteris establerts. Sintaxi BDPROMEDIO (base_de_datos, nombre_de_campo, criteris) base_de_datos (obligatori): Rang de cel·les que componen la base de dades. La primera fila del rang conté els títols de cada columna nombre_de_campo (obligatori): La columna que conté els valors que seran mitjanes. criteris (obligatori): Rang de cel·les que conté els criteris a complir. BDSUMA Suma els valors d’una columna de la base de dades que compleixen […]

Valors màxims i mínims en una base de dades BDMAX i BDMIN

Trobar valors màxims i Mínims dins una Taula o Base de dades BDMAX (base_de_datos, nombre_de_campo, criteris) base_de_datos (obligatori): Rang de cel·les que componen la base de dades. La primera fila del rang conté els títols de cada columna nombre_de_campo (obligatori): La columna de la qual es obtindrà el valor màxim. criteris (obligatori): Rang de cel·les que conté els criteris a complir. BDMIN (base_de_datos, nombre_de_campo, criteris) base_de_datos (obligatori): Rang de cel·les que componen la base de dades. La primera fila del […]

La funció Subtotals

La funció SUBTOTALS en Excel ens ajuda a calcular el subtotal d’una llista de valors. L’interessant és que podem indicar a la funció SUBTOTALS el tipus d’operació que volem aplicar sobre els valors. Sintaxi de la funció SUBTOTALS • Núm_función (obligatori): Valor numèric (de l’1 al 11) que indica el tipus de funció que ha de ser utilitzada en el càlcul com SUMA, COMPTAR, MITJANA, etc. • Ref1 (obligatori): El rang que conté els valors. • Ref2 (opcional): Un segon […]

Subtotals Multinivell

Afegir subtotals a una taula de dades és molt convenient, però en ocasions necessitem afegir subtotals en més d’un nivell. Per exemple, afegir subtotals per a cada regió del país i a més per a cada producte. Observa la taula de dades. En afegir subtotals a la taula de dades obtenim el següent resultat. Afegir un nivell de subtotals Per afegir un altre nivell de subtotals que agrupi la suma de les vendes per producte a cada regió s’ha de […]

Noms de rang dinàmics

Excel ens permet posar noms als rangs de cel·les de manera que els puguem identificar adequadament en usar-los en les nostres fórmules, però en aquesta ocasió et mostraré com fer que aquest nom es refereixi a un grup de cel·les que va en augment. En definir un nom de rang comencem per seleccionar les dades i posteriorment assignar-los un nom. A la següent imatge pots observar que he assignat el nom mitabla al rang de cel·les A1: A3 Si afegeixo […]