Funcions amb Hora

HORA() Ens retorna l’hora com un numero de 0 (00:00) a 23 (23:00) HORANUMERO() Converteix un text en un número de sèrie per a una hora. Sintaxi HORANUMERO (texto_de_hora) texto_de_hora (obligatori): Cadena de text que representa una hora. exemples: HORANUMERO (“7:35:40”) = 0,316435185 HORANUMERO (“21:07:18”) = 0,880069444 Bàsicament ens retorna el percentatge de dia transcorregut a l’hora que li facilitem. MINUTO() Obté el minut d’un valor d’hora especificat. sintaxi MINUT (hora) hora (obligatori): El valor d’hora que conté el minut […]

Funcions amb data

AHORA() Què fa? Ens retorna la data i hora actual. Sintaxi =AHORA () exemples AHORA() = La data i hora actual AÑO() La funció AÑO retorna el número de l’any de una data que s’especifiqui com argument de la funció. D’aquesta manera, l’únic argument de la funció es la data de la que desitgem conèixer l’any. Sintaxi de la funció AÑO =AÑO(Núm_de_serie) Núm_de_serie (obligatori): La data de la que volem que ens retorni l’any. La funció AÑO retornarà un número […]