Sumar.Si.Conjunto

La función SUMAR.SI.CONJUNTO en Excel Permite que sumar los valores de un rango de celdas que cumplan con varias condiciones. A diferencia de la función SUMAR.SI que permite un unico criterio, la Función SUMAR.SI.CONJUNTO Permite que Hasta 127 Criterios. Sintaxis de la función SUMAR.SI.CONJUNTO La funció SUMAR.SI.CONJUNTO tiene dos argumentos: Rango_suma (obligatorio): El rango de celdas que contiene los valores a sumar. Rango_criterios1 (obligatorio): El rango de celdas que será evaluado por el Criterio1. Criterio1 (obligatorio): El criterio que deben […]

Sumar.Si

La función SUMAR.SI en Excel nos permite hacer una suma de celdas que cumplen con un determinado criterio y de esta manera excluir aquellas celdas que no nos interesa incluir en la operación. SINTAXIS DE LA FUNCIÓN SUMAR.SI La función SUMAR.SI tiene tres argumentos que explicaré a continuación. Rango (obligatorio): El rango de celdas que será evaluado. Criterio (obligatorio): La condición que deben cumplir las celdas que serán incluidas en la suma. Rango_suma (opcional): Las celdas que se van a […]

Suma

Suma todos los números de un rango donde Número1;número2;…son de 1 a 255 argumentos cuyo valor total o suma desea obtener. Se tienen en cuenta los números, valores lógicos y representaciones textuales de números que se escriban directamente en la lista de argumentos. Vea los dos primeros ejemplos. Si un argumento es una matriz o una referencia, sólo se considerarán los números de esa matriz o referencia. Se pasarán por alto las celdas vacías, los valores lógicos o el texto […]

Suma condicional

La funció SUMAR.SI en Excel La funció SUMAR.SI en Excel ens permet fer una suma de cel·les que compleixen amb un determinat criteri i d’aquesta manera excloure aquelles cel·les que no ens interessa incloure en l’operació. Sintaxi de la funció SUMAR.SI La funció SUMAR.SI té tres arguments que explicaré a continuació. Rang (obligatori): El rang de cel·les que serà avaluat. Criteri (obligatori): La condició que han de complir les cel·les que seran incloses en la suma. Rango_suma (opcional): Les cel·les […]

Suma condicional II

La funció SUMAR.SI.CONJUNTO en Excel La funció SUMAR.SI.CONJUNTO en Excel ens permet sumar els valors d’un rang de cel·les que compleixen amb diverses condicions. A diferència de la funció SUMAR.SI que permet un sol criteri, la funció SUMAR.SI.CONJUNTO permet fins a 127 criteris. Sintaxi de la funció SUMAR.SI.CONJUNTO La funció SUMAR.SI.CONJUNTO té dos arguments: Rango_suma (obligatori): El rang de cel·les que conté els valors a sumar. Rango_criterios1 (obligatori): El rang de cel·les que serà avaluat pel Criterio1. Criterio1 (obligatori): El […]

Mitja condicional I

La funció PROMEDIO.SI a Excel La funció PROMEDIO.SI a Excel ens permet obtenir la mitjana o mitjana aritmètica d’un grup de cel·les que compleixin amb un criteri. Aquest criteri és el que determina si una cel·la és presa en compte o no dins del càlcul. Sintaxi de la funció PROMEDIO.SI La funció PROMEDIO.SI té els següents arguments: Rang (obligatori): Cel·les que seran avaluades. Criteri (obligatori): Condició que han de complir les cel·les que seran preses en compte en el càlcul […]

Mitja condicional II

La funció PROMEDIO.SI.CONJUNTO La funció PROMEDIO.SI.CONJUNTO ens retorna la mitjana d’un rang de cel·les que compleixin amb les condicions definides. Aquesta funció ens permetrà incloure fins a 127 criteris diferents per a les cel·les que volem considerar. Sintaxi de la funció PROMEDIO.SI.CONJUNTO La funció PROMEDIO.SI.CONJUNTO tenen 3 arguments obligatoris i a partir d’ells els altres seran opcionals. Rango_promedio (obligatori): Les cel·les que contenen els valors dels quals obtindrem la mitjana. Rango_criterios1 (obligatori): El rang de cel·les que conté els valors […]

Arrodoniments

Excel ens permet treballar amb els decimals d’un número i manipular la seva aparença d’una manera molt fàcil. A continuació farem una revisió de diversos temes referents al maneig dels decimals en Excel. Augmentar i disminuir decimals Els botons Augmentar decimals i Disminuir decimals es troba a la fitxa Inici dins del grup Nombre i ens permeten modificar l’aparença de qualsevol nombre en modificar la quantitat de decimals desplegats dins de la cel·la. No obstant això, tot i que podem […]