Contar cel·les amb valors determinats CONTAR.SI

La funció CONTAR.SI en Excel ens dóna l’oportunitat de comptar el nombre de cel·les d’un rang que compleixin amb un criteri establert. Només quan el valor d’aquestes cel·les compleix la condició és considerada dins del compte. Sintaxi de la funció CONTAR.SI Només hi ha dos arguments per a la funció CONTAR.SI que són el següents: Rang (obligatori): El rang que conté els valors que es volen explicar. Criteri (obligatori): La condició que determinarà les cel·les que seran comptades. El criteri […]

Contar cel·les Buides

Funció CONTAR.BLANCO Compte les cel·les en blanc dins d’un rang. sintaxi CONTAR.BLANCO (rang) rang (obligatori): El rang de cel·les on es comptaran les cel·les en blanc. exemples CONTAR.BLANCO (A1: A10) = Nombre de cel·les en blanc en el rang A1: A10

Contar cel·les no buides

Funció Excel CONTARA Conta la quantitat de cel·les que no estan buides. sintaxi CONTARA (valor1, [valor2], …) valor1 (obligatori): Primera cel·la o rang on es vol explicar. valor2 (opcional): Cel·les o rangs addicionals a considerar. Fins 255 elements. exemples CONTARA (C2: C11) = Compte les cel·les dins el rang C2:C11 que no estan buides

Contar cel·les amb valors Numèrics CONTAR

Funció Excel COMPTAR Conta la quantitat de cel·les que contenen números. sintaxi COMPTAR (valor1, [valor2], …) valor1 (obligatori): Primer cel·la a considerar o el rang on es vol explicar. valor2 (opcional): Cel·les o rangs addicionals a considerar. Fins 255 elements. exemples COMPTAR (C2:C11) = Compte les cel·les dins el rang C2:C115 que contenen números fixeu-vos que aquest exemple treballa sobre la mateixa fulla de càlcul que el de la funció CONTARA() però en aquest cas obvia les cel·les amb valors […]