Gràfics

Com crear un gràfic en Excel El primer que has de fer per crear un gràfic en Excel és organitzar les dades que vols traçar. És a dir, acomodar les dades en columnes i files de manera que Excel pugui “entendre” la informació i crear el gràfic. Observa el següent exemple de dades: Un cop organitzada la informació has de seleccionar el rang complet per indicar a Excel que traçarà el gràfic utilitzant com a base aquesta informació: Abans de […]

Tipus de Gràfics

Triar entre els diferents tipus de gràfics en Excel per mostrar la informació adequadament és molt important. Cada tipus de gràfic desplegarà la informació d’una manera diferent així que utilitzar el gràfic adequat ajudarà a donar la interpretació correcta a les dades. Tipus de gràfics més utilitzats Aquests són els tipus de gràfics més utilitzats en Excel: Gràfics de columna. Aquest tipus de gràfic fa un èmfasi especial en les variacions de les dades a través del temps. Les categories […]