Crear una macro

En aquesta ocasió mostraré com crear una macro en Excel utilitzant la gravadora de macros. La macro serà un exemple molt senzill però permetrà il·lustrar el procés bàsic de creació. Vaig a crear una macro que sempre introdueixi el nom de tres departaments d’una empresa i posteriorment apliqui un format especial al text. Per començar a enregistrar has d’anar a la comanda Gravar macro que es troba a la fitxa Programador la qual cosa mostrarà el següent quadre de diàleg. […]

Per a que serveix una macro?

Per a què serveix una macro en Excel? Una macro ens ajuda a automatitzar aquelles tasques que fem repetidament. Una macro és una sèrie d’instruccions que són guardades dins d’un arxiu d’Excel per poder ser executades quan ho necessitem. Automatització de tasques Segurament estàs familiaritzat amb processos d’automatització en l’àmbit industrial. Un exemple molt clar són les plantes acobladores d’automòbils on existeixen robots que han substituït tasques que abans eren fetes per humans. L’automatització va portar beneficis com a major […]

Programant en VBA

Programant en VBA Excel 2010 és una de les eines de programari més poderoses per al maneig, anàlisi i presentació de dades. Tot i amb totes les seves bondats, en ocasions Excel no arriba a suplir algunes necessitats específiques dels usuaris. Afortunadament Excel compta amb VBA que és un llenguatge de programació que permet estendre les habilitats del programa per cobrir els nostres requeriments. Utilitzant VBA es poden desenvolupar nous algoritmes per analitzar la informació o per integrar a Excel […]

Que es una macro en excel

Si utilitzes Excel freqüentment és possible que en alguna ocasió t’hagis trobat executant una mateixa sèrie d’accions una i altra vegada. Aquestes accions que fas repetides vegades es podrien automatitzar amb una macro. Una macro és un conjunt d’ordres que s’emmagatzema en un lloc especial d’Excel de manera que estan sempre disponibles quan els necessitis executar. Per exemple, si tots els matins crees un informe de vendes i en aquest informe sempre dones el mateix format als textos, es podria […]

La gravadora de macros

Pots crear una macro utilitzant el llenguatge de programació VBA, però el més fàcil és utilitzar la gravadora de macros que guardarà tots els passos realitzats per executar-les posteriorment. La gravadora de macros a Excel 2010 La gravadora de macros emmagatzema cada acció que es realitza en Excel, per això és convenient planejar amb antelació els passos a seguir de manera que no es realitzin accions innecessàries mentre es realitza l’enregistrament. Per utilitzar la gravadora de macros has d’anar a […]

Editor de Visual Basic

L’Editor de Visual Basic, VBE per les sigles en anglès, és un programa independent a Excel però fortament relacionat amb ell perquè és el programa que ens permet escriure codi VBA que estarà associat a les macros. Existeixen almenys dues alternatives per obrir aquest editor, la primera d’elles és a través del botó Visual Basic de la fitxa Programador. El segon mètode per obrir aquest programa és, al meu entendre, el més senzill i ràpid i que és a través […]