Creació de taules Excel

Les taules en Excel són un objecte especial en els fulls de càlcul que ens ajuden a organitzar i visualitzar els nostres dades de manera amigable. A més, un cop creada la taula d’Excel, podrem ordenar i filtrar les dades fàcilment. Molts usuaris d’Excel consideren una taula a qualsevol rang que tingui dades estructurades i les cel·les tinguin un estil i vista diferent. No obstant això, una taula d’Excel no és només un rang de cel·les amb dades ben organitzats. […]

Ordenar i filtrar una taula Excel

Ordenar i filtrar una taula d’Excel En fer clic a les fletxes de filtre d’una taula es mostraran les opcions per ordenar i filtrar les dades. La primera secció és exclusiva per a les opcions d’ordenació. Amb aquestes opcions podràs ordenar de manera ascendent o descendent depenent de la columna que s’hagi seleccionat. Per contra, les opcions inferiors es refereixen als filtres que podem aplicar a les dades de la taula. Depenent del tipus de dada que contingui la columna […]

Filtres avançats

Filtre avançat A Excel pots realitzar un filtrat de dades totalment personalitzat proporcionant els criteris que vols aplicar a la informació. Aquest tipus de filtrat és conegut com Filtre avançat i en aquesta ocasió et mostraré com utilitzar-lo. Suposem la següent taula de dades. Els criteris pels quals es realitzarà el filtrat s’han d’especificar dins de cel·les del mateix full. Suposem que desitjo filtrar els registres del departament de Finances Per a aquest exemple hem col·locat els criteris per dalt […]

Eliminar filtres i taules sense perdre dades

Tot i que els filtres són una de les característiques més útils de les taules d’Excel, és probable que en algunes ocasions vulguis remoure els filtres. Per fer aquesta modificació sense afectar la resta de la funcionalitat d’una taula, hauràs de seleccionar qualsevol de les seves cel·les i anar a la fitxa Dades> Ordenar i Filtrar i prémer el botó Filtre qual cosa activarà o desactivarà els filtres en una taula d’Excel. Eliminar taula sense afectar dades Si per alguna […]

Taules dinàmiques

Com crear una taula dinàmica Les taules dinàmiques en Excel reben el seu nom per la seva capacitat de canviar dinàmicament la informació agrupada amb tan sol rotar les columnes o files de la taula. En aquesta ocasió veurem un exemple clar de com crear-les. Crear una taula dinàmica en Excel Fes clic sobre qualsevol cel·la de la taula de dades que es vol considerar en la nova taula dinàmica. Ara selecciona el boto Taula dinàmica que es a dins […]

Taules dinàmiques

Què és una taula dinàmica? Una taula dinàmica és una de les eines més poderoses d’Excel, però també és una de les característiques que més usuaris d’Excel es senten intimidats a utilitzar. Si ets un d’ells t’estàs perdent d’utilitzar una gran eina d’Excel. Les taules dinàmiques et permeten resumir i analitzar fàcilment grans quantitats d’informació amb tan sols arrossegar i deixar anar les diferents columnes que formaran el reporti. informes flexibles És veritat que pots formar molt bons informes amb […]

Funcionament de les taules dinàmiques

Les taules dinàmiques en Excel permeten agrupar dades en una gran quantitat de maneres diferents per poder obtenir la informació que necessitem. En aquesta ocasió explicaré el funcionament bàsic d’una taula dinàmica. Suposem que tens una taula de dades que conté molta informació sobre les vendes de la companyia entre les quals es troba una columna amb els productes de l’empresa, també la ciutat on es ven i les vendes corresponents per a cada ciutat. T’han demanat un informe amb […]

Exercicis taula dinàmica

        Taula petita amb segmentador de dades ……. [download id=”1034″] Exemple amb una taula gran …… [download id=”1030″]   Exercici per fer………[download id=”1099″]