Taules dinàmiques

Com crear una taula dinàmica Les taules dinàmiques en Excel reben el seu nom per la seva capacitat de canviar dinàmicament la informació agrupada amb tan sol rotar les columnes o files de la taula. En aquesta ocasió veurem un exemple clar de com crear-les. Crear una taula dinàmica en Excel Fes clic sobre qualsevol cel·la de la taula de dades que es vol considerar en la nova taula dinàmica. Ara selecciona el boto Taula dinàmica que es a dins […]

Taules dinàmiques

Què és una taula dinàmica? Una taula dinàmica és una de les eines més poderoses d’Excel, però també és una de les característiques que més usuaris d’Excel es senten intimidats a utilitzar. Si ets un d’ells t’estàs perdent d’utilitzar una gran eina d’Excel. Les taules dinàmiques et permeten resumir i analitzar fàcilment grans quantitats d’informació amb tan sols arrossegar i deixar anar les diferents columnes que formaran el reporti. informes flexibles És veritat que pots formar molt bons informes amb […]

Funcionament de les taules dinàmiques

Les taules dinàmiques en Excel permeten agrupar dades en una gran quantitat de maneres diferents per poder obtenir la informació que necessitem. En aquesta ocasió explicaré el funcionament bàsic d’una taula dinàmica. Suposem que tens una taula de dades que conté molta informació sobre les vendes de la companyia entre les quals es troba una columna amb els productes de l’empresa, també la ciutat on es ven i les vendes corresponents per a cada ciutat. T’han demanat un informe amb […]

Exercicis taula dinàmica

        Taula petita amb segmentador de dades ……. [download id=”1034″] Exemple amb una taula gran …… [download id=”1030″]   Exercici per fer………[download id=”1099″]