Post de Test

Sobre aquest curs TASTE OF TRAINING El present curs oficial de Microsoft traslladarà al participant els coneixements necessaris per a la utilització professional de l’eina Microsoft Office Excel 2019. Aquest curs està orientat a estudiants que volen avançar en el seu conjunt d’habilitats aprenent a treballar amb fórmules avançades, llistes i il·lustracions. Els participants també treballaran amb gràfics i formats avançats incloent estils. Aquest curs està orientat cap a la preparació de la certificació oficial Microsoft Office Specialist: Excel Associate […]

hola

This plugin improves SEO using sitemaps for best indexation by search engines like Google, Bing, Yahoo and others. Versió 4.1.1 | Per Auctollo | Mostra els detalls Activa les actualitzacions automàtiques Selecciona Importador del WordPress Importador del WordPress Activa | Suprimeix Importa les entrades, les pàgines, els comentaris, els camps personalitzats, les etiquetes i més des d’un fitxer d’exportació del WordPress. Versió 0.7 | Per wordpressdotorg | Mostra els detalls Activa les actualitzacions automàtiques S’ha suprimit amb èxit Index That. Selecciona Magic Action Box Magic Action Box Activa | Suprimeix Supercharge […]

REEMPLAZAR

Reemplaza parte de una cadena de texto con otra cadena de texto indicada. SINTAXIS REEMPLAZAR(texto_original, núm_inicial;núm_de_caracteres;texto_nuevo) texto_original (obligatorio): El texto que contiene los caracteres a reemplazar. núm_inicial (obligatorio): La posición dentro del texto donde se iniciará el reemplazo. núm_de_caracteres (obligatorio): La cantidad de caracteres que se reemplazarán. texto_nuevo (obligatorio): El texto que reemplazará los caracteres originales. EJEMPLO REEMPLAZAR(“Barcelona”;3;3;”ci”) = Bacilona a partir del tercer carácter “r” substituye tres caracteres por “ci” como todas las demás funciones también puede trabajar sobre […]

MAYUSC

Convierte el texto en mayúsculas Sintaxis =MAYUSC(texto) Texto: Obligatorio. Es el texto que desea convertir en mayúsculas. MAYUSC no cambia los caracteres de texto que no son letras   EJEMPLO MAYUSC(“Los Angeles”)= LOS ANGELES Al igual que otras funciones también podemos usarla haciendo referencia a una celda ◄- Principal

MINUSC

Convierte todas las mayúsculas de una cadena de texto en minúsculas. Sintaxis =MINUSC(texto) Texto: Obligatorio. Es el texto que desea convertir en minúsculas. MINUSC no cambia los caracteres de texto que no son letras EJEMPLO MINUSC(“Los Angeles”) = los angeles Al igual que otras funciones también podemos usarla haciendo referencia a una celda ◄- Principal

LARGO

Obtiene el número de caracteres de un texto o del contenido de una celda. SINTAXIS LARGO(texto) texto (obligatorio): El texto del que se desea conocer la longitud. EJEMPLOS LARGO(“Barcelona”) = 9 LARGO(“Sur”) = 3 LARGO(” Sur”) = 6 … Observad que tiene en cuenta los espacios en blanco de la cadena de texto …

Referencias en Excel

Las referencias en Excel son parte fundamental de la hoja de cálculo ya que a través de ellas podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y de esa manera acceder al valor contenido en cualquiera de ellas. Vamos a intentar aclarar las dudas sobre el tema de referencias en Excel de forma que aquellas personas que comienzan a utilizar la herramienta puedan entender como identificar tdas i cad una de las celdas de una hoja […]